Approach the current economy like a wild horse

Uncategorized Sep 02, 2022

A few weeks ago I had the privilege of visiting the beautiful Kruger National Park and spending time in nature. One of the characteristics of the specific park is that mobile phone reception is limited and one is a little isolated from the rest of the world. It feels like you are in another world where your daily routine is determined by wildlife sightings.

The feeling quickly wore off when we were greeted by certain realities upon our planned return home with closed roads due to strikes over rising fuel prices. Since then, I find myself frequently in a state of uneasiness about the current economic climate and its outlook. Fertilizer and fuel prices have shot through the roof, inflation is running past the upper target mark of 6% and interest rates have recently been increased again to combat inflation. The value of the Rand struggles against the US Dollar and all of the above affects our pockets on a daily basis and not in a good way.

It got...

Continue Reading...

Tyd om stil te staan

Uncategorized Sep 01, 2022

Oestyd het vir die meeste produsente tot ‘n einde gekom. Sommige is opgewonde oor die oes en dat al die produksielenings betaal kon word. Ander boere ervaar toenemende ongemak as hul aan die hoë insetkostes en verwagte mielieprys van volgende jaar dink en wat nodig is om die finansiële knoop deur te hak. 

Boerdery is nie ‘n een-dag krieketwedstryd nie, maar eerder die proses om ware rykdom te skep van een generasie na ‘n volgende. In uitdagende tye soos hierdie is dit nodig om jou oë te vestig op die langtermyn visie en doelwitte van die boerdery. Dit is ‘n tyd om stil te staan… en te beplan.

Hoekom ‘n boerderyplan?

Om toekomstige drome en ideale ‘n werklikheid te maak, is dit belangrik om daarvoor te beplan. ‘n Volledige boerderyplan moet elke faset van die boerdery aanspreek en alomvattend wees. Dit moet ‘n ideale toekomsprentjie skets (waarheen is ons oppad), ‘n realistiese ontleding van die huidige...

Continue Reading...

Die besigheidsiklus, groeifases en jou boerdery

Uncategorized Sep 01, 2022

Enige besigheid bevind homself binne ‘n besigheidsiklus asook verskillende fases van groei. Dieselfde is waar vir enige boerdery. ‘n Boerdery funksioneer binne ‘n bepaalde ekonomie wat beteken dat die ekonomiese siklus ‘n bepaalde invloed op die boerdery het. Terselfdertyd beleef die boerdery verskillende groeifases en is dit nodig om bewus te raak van waar jou boerdery in die besigheidsiklus funksioneer omrede elke fase verskillende strategieë vereis ten einde sukses te behaal.

Die besigheidsiklus reflekteer bewegings in ekonomiese aktiwiteit as geheel. ‘n Volledige siklus beweeg van ‘n trog tot ‘n trog of van ‘n piek tot ‘n piek. Suid-Afrika bevind hom tans baie naby aan ‘n trog en behoort die ekonomie in die volgende tyd ‘n nuwe siklus te betree. Die effek daarvan is beduidend op die landbousektor en is een van die gewildste onderwerpe op ‘n boeredag. Wat gebeur in die ekonomie, hoe lyk die vooruitsigte...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.